Szkolenia BHP

Na mocy obowiązujących przepisów art. 237 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP proponujemy Państwu szereg szkoleń w zakresie BHP.

Celem szkolenia BHP jest przede wszystkim przedstawienie pracownikom zasad organizowania bezpiecznego miejsca pracy oraz zmniejszania ryzyka potencjalnych zagrożeń. Takie szkolenie nie tylko zapewni bezpieczeństwo Państwa pracownikom, lecz także uchroni firmę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Misją naszej firmy jest, aby Państwa pracownik nabył odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest, by każdy pracodawca i pracownik był świadomy zagrożeń, które wynikają z czynności wykonywanych w miejscu pracy. Takie rozwiązanie pozwoli Państwu skoncentrować się na podstawowej działalności, realizacji priorytetowych celów i zadań związanych z zasadniczą sferą działalności Państwa przedsiębiorstwa.

W ramach szkoleń BHP realizujemy m.in. następujące usługi:

  • prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego) dla nowo zatrudnionych pracowników,
  • prowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • prowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w formie e-learningu,
  • prowadzenie szkoleń okresowych BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej,
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników.

Szkolenia BHP realizowane przez naszą firmę są gwarancją bezpieczeństwa Twojej firmy i pracowników.