logo
centrum prasowe

15 grup zawodowych z obowiązkiem udzielania pierwszej pomocy

2024-03-25
Monika Grządziela

26 marca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra zdrowia regulujące kwestie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla pracowników sektora medycznego oraz innych zawodów. Prawidłowa reakcja na stan zagrożenia życia nie będzie już więc tylko obowiązkiem moralnym, ale również zawodowym.

Uchwalona w 2023 roku ustawa dotycząca niektórych zawodów medycznych stanowi istotny krok w regulacji sektora opieki zdrowotnej. Jednak równie istotne jest uświadomienie konieczności przeprowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla osób praktykujących te zawody.

Planowane przez resort zdrowia działania obejmują 15 różnych zawodów, począwszy od asystentów stomatologicznych, przez elektroradiologów, higienistki stomatologiczne, instruktorów terapii uzależnień, opiekunów medycznych, optometrystów, ortoptystów, podiatrów, profilaktyków, protetyków słuchu, techników farmaceutycznych, techników masażystów, techników ortopedów, techników sterylizacji medycznej, aż po terapeutów zajęciowych.

– Niezależnie od specjalizacji, istotą pracy w zawodach medycznych jest troska o zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też umiejętność udzielania pierwszej pomocy staje się ich nieodłącznym elementem. Szkolenia zapewniają nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności konieczne do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych. Pracownicy medyczni, będąc często pierwszymi osobami, które mają kontakt z pacjentami w nagłych przypadkach, muszą być przygotowani do szybkiego i skutecznego działania – mówi Monika Grządziela, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Dodatkowo, w nowym rozporządzeniu resortu zdrowia podkreślono istotną rolę szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, które wynikają z art. 2091 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, każdy pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zakład pracy jest zobowiązany do wyznaczenia pracowników, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Niestety, do tej pory nie była to praktyka stosowana przez wszystkich pracodawców. Dlatego inicjatywa resortu zdrowia w zakresie uregulowania szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla pracowników sektora medycznego oraz innych zawodów objętych nowym rozporządzeniem, jest krokiem w kierunku wypełnienia tych obowiązków i zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bardzo nas cieszy ta inicjatywa. Wdrażanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy w miejscach pracy może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypadków oraz urazów, a także podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Przypomnienie o obowiązku pracodawców w zakresie szkoleń jest więc krokiem w dobrym kierunku dla całego społeczeństwa – dodaje Monika Grządziela.

Ponadto, posiadanie certyfikatu z udzielania pierwszej pomocy może przynieść korzyści także poza miejscem pracy – np. w sytuacjach awaryjnych, czy w życiu codziennym – osoba z odpowiednimi umiejętnościami może uratować życie.

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media