logo
centrum prasowe

28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – jak w idealnym, bezpiecznym świecie powinno to wyglądać?

2024-04-26
Magdalena Włastowska

W 2023 roku w Polsce w wypadkach przy pracy ucierpiało ponad 68 tysięcy osób, a 168 pracowników straciło życie. 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który ma na celu promowanie tworzenia takich warunków pracy, gdzie bezpieczeństwo stanie się realnością, a nie tylko sloganem.

28 kwietnia to czas na głęboką refleksję nad tym, jak w idealnym świecie mogłyby wyglądać kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy, uwzględniając holistyczne podejście obejmujące równość płci, różnorodność oraz dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne.

W idealnym świecie bezpieczeństwo zaczyna się od edukacji. Każdy, od dzieci po dorosłych, przechodzi gruntowne szkolenia dotyczące bezpiecznych praktyk. Edukacja ta jest regularnie aktualizowana, aby nadążać za nowymi technologiami i zmieniającymi się warunkami. W pracy, w szkołach i w domu, wszyscy są świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzą, jak ich unikać.

W idealnym świecie każda osoba wchodząca na rynek pracy zaczyna swoją karierę z solidną wiedzą na temat bezpieczeństwa. Szkolenia są dostosowane do różnych potrzeb i perspektyw, co zapewnia równe szanse na zdobycie niezbędnych umiejętności dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci czy pochodzenia. Edukacja na temat bezpieczeństwa jest ciągła, dostosowuje się do nowych odkryć i technologii, a także promuje inkluzywność i równość.

Zarządzanie ryzykiem w takim środowisku jest przede wszystkim proaktywne i zapobiegawcze, zintegrowane z codziennymi działaniami. Uwzględnienie różnorodności w analizie ryzyka pozwala lepiej zrozumieć i adresować specyficzne potrzeby różnych grup pracowników.

Zdrowie psychiczne pracowników jest traktowane z równą powagą jak bezpieczeństwo fizyczne. W idealnym świecie każda organizacja ma rozbudowane programy wspierające zdrowie psychiczne, które są łatwo dostępne dla wszystkich pracowników i uwzględniają różnorodność kulturową, płciową i wiekową. Standardem są pomoc psychologiczna, warsztaty zarządzania stresem i zasoby wspierające dobre samopoczucie, a otwarta komunikacja na temat zdrowia psychicznego jest promowana na wszystkich szczeblach zarządzania. Wzmacniając holistyczne podejście, w idealnym świecie panuje przekonanie, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są nierozerwalnie związane z ich efektywnością i ogólnym dobrostanem. Dlatego programy promujące zdrowy tryb życia, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, są normą, a pracodawcy aktywnie wspierają równowagę między pracą a życiem prywatnym.

W międzynarodowym kontekście, standardy bezpieczeństwa pracy są wszędzie na wysokim poziomie, egzekwowane w ramach silnej kooperacji pomiędzy krajami i sektorami w celu ciągłego doskonalenia praktyk bezpieczeństwa. Wdrażanie tych standardów z uwzględnieniem równości płci i różnorodności kulturowej jest kluczowe dla budowania globalnej kultury bezpieczeństwa, która szanuje i chroni wszystkich pracowników.

Nie tylko więc 28 kwietnia, ale także na co dzień, pracodawcy powinni podjąć wszelkie możliwe działania w dążeniu do zapewnienia kompleksowych i przemyślanych, a więc bezpiecznych warunków pracy, chroniących zdrowie i życie każdego z pracowników.

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media