logo
centrum prasowe

Coraz więcej pracowników wypalonych zawodowo to wyższe koszty dla firm

2024-03-18
Magdalena Włastowska

Wypalenie zawodowe to coraz częstszy problem, z którym borykają się pracownicy na całym świecie. Badania Gallup[1] pokazują, że aż 28% z nich odczuwa wypalenie w pracy „bardzo często” lub „zawsze”. To niepokojące statystyki, które skłaniają do refleksji nad kondycją współczesnego pracownika. Zwłaszcza, że tylko 24% z nich deklaruje, że bardzo rzadko lub jeszcze nigdy nie odczuło wypalenia zawodowego.

Od 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje wypalenie zawodowe jako zespół objawów wynikających z długotrwałego, niekontrolowanego stresu związanego z pracą. W 2022 roku, wypalenie zawodowe zostało oficjalnie uznane za jednostkę chorobową.

Niektórzy pracownicy są bardziej narażeni na zagrożenia psychospołeczne niż inni, ze względu na specyfikę wykonywanych przez nich obowiązków. Przykładowo, pracownicy służby zdrowia, humanitarni pracownicy oraz ratownicy często muszą radzić sobie z sytuacjami o podwyższonym ryzyku, co może negatywnie wpływać na ich zdrowie psychiczne. Jest to szczególnie widoczne w danych z Barometru Zawodów 2024, który wymienia stanowiska takie jak pielęgniarki, położne czy ratownicy medyczni jako te, które doświadczają największego deficytu. Co więcej, raport McKinsey „Women in the Workplace 2024” pokazuje, że na stanowiskach kierowniczych 43% kobiet-liderek doświadcza wypalenia zawodowego, w porównaniu do zaledwie 31% mężczyzn pełniących podobne funkcje.

Dlaczego się tak dzieje? – Kobiety, w porównaniu do mężczyzn na tym samym stanowisku, wkładają więcej wysiłku w zapewnienie well-being, dobrego samopoczucia pracowników i wspieranie różnorodności, równości i inkluzyjności. Kobiety – liderki są na czele przemiany w kierunku bardziej wspierającego i inkluzywnego środowiska pracy. To właśnie tego oczekuje i tego pragnie następne pokolenie pracowników, a szczególnie młodsze kobiety. Ta praca znacząco wpływa na lojalność i satysfakcję pracowników, ale w większości firm nie jest formalnie doceniana. Tym samym, poświęcanie czasu i energii na niezauważane działania może utrudniać awans kobietom. To również sprawia, że kobiety na stanowiskach kierowniczych są bardziej przeciążone niż mężczyźni. Nic więc dziwnego, że znacznie częściej doświadczają wypalenia zawodowego – mówi Magdalena Włastowska, Ekspert ds. rozwoju biznesu W&W Consulting.

Dlaczego walka z wypaleniem zawodowym jest tak ważna?

Poza troską o dobrostan samych pracowników, istnieją również silne argumenty ekonomiczne. Według badań McKinsey, brak zaangażowania i wysokie rotacje pracowników są bardziej powszechne wśród osób o niższym poziomie dobrostanu, co może skutkować stratą średnio od 228 do 355 milionów dolarów rocznie w postaci utraconej produktywności dla średniej wielkości firmy.

Gallup przeprowadził ankietę wśród ponad 3 000 pracowników, pytając ich o strategie radzenia sobie w przypadku przytłoczenia lub frustracji związanej z pracą. Zidentyfikowane strategie obejmowały zmianę sposobu myślenia o czynnikach stresujących, angażowanie się w aktywności pozazawodowe, a także poszukiwanie wsparcia i rozmowy z innymi.

Co zatem można zrobić, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca szereg działań, które mają na celu ochronę i promowanie zdrowia psychicznego w pracy:

 1. Szkolenie menedżerów w zakresie zdrowia psychicznego:
  1. Pozwala im rozpoznawać i reagować na potrzeby podwładnych doświadczających stresu emocjonalnego;
  2. Kształtuje umiejętności interpersonalne, takie jak otwarta komunikacja i aktywne słuchanie;
  3. Sprzyja lepszemu zrozumieniu wpływu czynników stresogennych w pracy na zdrowie psychiczne i sposobów radzenia sobie z nimi.
 2. Szkolenie pracowników w zakresie umiejętności i świadomości w zakresie zdrowia psychicznego:
  1. Poszerza wiedzę na temat zdrowia psychicznego i redukuje piętno związane z problemami w tym obszarze.
 3. Interwencje dla poszczególnych osób:
  1. Mają na celu budowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zmniejszania objawów problemów ze zdrowiem psychicznym.

[1] Fighting Burnout With Strengths (gallup.com)
https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/472067/fighting-burnout-strengths.aspx

[2] Raport McKinsey „Women in the Workplace 2022”

[3] https://www.mckinsey.com/mhi/our-insights/reframing-employee-health-moving-beyond-burnout-to-holistic-health

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media