Środowisko pracy

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie inżynierii środowiska pracy. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów powstałych w otoczeniu wewnętrznym danej jednostki oraz pomagamy w realizacji procedur administracyjnych związanych z ich prawidłowym funkcjonowaniem.

Zakres działalności obejmuje:

 • pomiary zapylenia, w tym: stężenia pyłu całkowitego, respirabilnego i wolnej krystalicznej krzemionki,
 • pomiary pól elektromagnetycznych,
 • pomiary skuteczności wentylacji,
 • pomiary stężenia metali w powietrzu,
 • pomiary stężenia substancji toksycznych w powietrzu,
 • pomiary oświetlenia w tym luminacji,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary widma hałasu w celu doboru ochronników słuchu,
 • pomiary mikroklimatu (zimnego, ciepłego, umiarkowanego),
 • pomiary elektryczne,
 • pomiary wydatku energetycznego.