Pomiary oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2003 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Natomiast sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nasi Konserwatorzy przeprowadzają zgodnie z normą PN-EN 1838: 2005 – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

Naszym Klientom gwarantujemy solidne i profesjonalne wykonanie usług.

Pomiary oświetlenia obejmują:

  • pomiar natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
  • pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.

Ze względu na charakter usługi i konieczność wyłączenia napięcia badanych obwodów pomiarowych oraz termin wykonania zlecenia zostaje indywidualnie ustalony z Klientem w dogodnym okresie oraz porze dnia (z możliwością przeprowadzenia pomiarów w godzinach nocnych oraz dniach wolnych od pracy), bez zakłócania przebiegu pracy. Po wykonaniu usługi sporządzamy dla Państwa protokół zdawczo?odbiorczy z przeprowadzonych pomiarów zawierający następujące informacje, np.: nr pomieszczenia/ lokalu, ilość stanowisk, ilość gniazd, ilość obwodów, ilość urządzeń itp. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych oraz pomiaru natężenia oświetlenia.