Pomiary elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych wykonujemy zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 ? Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Pomiary elektryczne Ochrony przeciwporażeniowej, przepięciowej swym zakresem obejmują:

  • pomiar rezystancji izolacji przewodów ? obwód 1-fazowy,
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów ? obwód 3-fazowy,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia (zerowanie) ? obwód 1 i 3-fazowy,
  • pomiar i badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

Ze względu na charakter usługi i konieczność wyłączenia napięcia badanych obwodów pomiarowych, termin wykonania zlecenia zostaje indywidualnie ustalony z Klientem w dogodnym okresie oraz porze dnia (z możliwością przeprowadzenia pomiarów w godzinach nocnych oraz dniach wolnych od pracy), bez zakłócania przebiegu pracy.

Po wykonaniu usługi sporządzamy dla Państwa protokół zdawczo?odbiorczy z przeprowadzonych pomiarów zawierający następujące informacje, np.: nr pomieszczenia/ lokalu, ilość stanowisk, ilość gniazd, ilość obwodów, ilość urządzeń itp. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych oraz pomiaru natężenia oświetlenia.

Naszym Klientom gwarantujemy solidne i profesjonalne wykonanie usług.