E-learning

Szkolenia BHP powinny spełniać wymagania współczesnego biznesu. Obowiązujące prawo i dostępna technologia pozwala realizować szkolenia BHP metodą samokształcenia kierowanego przy użyciu platformy E-learning, co pozwala zapewnić dostęp do wiedzy oraz zapewnia komfort szkolenia.

Firma W&W Consulting ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP. Każdy projekt szkoleń dla naszych Klientów jest poprzedzony opracowywaniem programów szkoleniowych odnoszących się bezpośrednio do specyfiki danych grup pracowniczych i ryzyka przedsiębiorstwa. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń i odpowiadając na oczekiwania Klientów opracowaliśmy własną platformę szkoleniową E-learning BHP.

E-learning BHP to nie tylko źródło wiedzy i możliwość szkolenia pracowników zgodnie z art. 15 § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także dawka dużej ilości humoru. Jako jedyna firma na rynku stworzyliśmy moduły szkoleniowe oparte na satyrycznych grafikach w myśl zasady uczyć przez zabawę.

Dla kogo?

Szkolenia okresowe metodą on-line adresowane są dla pracowników:

 • administracyjno-biurowych,
 • kierujących pracownikami,
 • pracodawców.

MWSnap051

 

Główne zalety:

 • tylko przeglądarka internetowa,
 • nie wymaga instalacji,
 • intuicyjna obsługa,
 • szkolenie bez lektora,
 • duża dawka humoru dzięki satyrycznym grafikom,
 • pytania testowe po każdym module przygotowane na podstawie zawartych informacji na slajdach,
 • dostępne materiały szkoleniowe,
 • wieloplatformowość,
 • możliwość zatrzymania szkolenia i powrotu do tego samego miejsca w dowolnym momencie,
 • możliwość szkolenia w dowolnym miejscu: praca, dom, komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon komórkowy.

MWSnap049

Funkcjonalność:

Szkolenie składa się z trzech modułów:

 • Prawo pracy,
 • Ochrona przeciwpożarowa, 
 • Pierwsza pomoc. 

Każdy moduł kończy się testem, pytania testowe są wielokrotnego wyboru.

Czas na ukończenie szkolenia jest elastyczny w zależności od Państwa potrzeb. Po zaliczeniu pierwszego testu, który pojawi się po 25 slajdach można przerwać szkolenie nie tracąc osiągniętych wyników. Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu na konto można kontynuować szkolenie. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie, o odbyciu szkolenia, które wygeneruje się na koniec kursu.

MWSnap050

 

Odbiorcy:

Nasze rozwiązanie stosowane jest w następujących obszarach:

 • Klienci korporacyjni: sieci sklepów handlu detalicznego, centra logistyczne oraz produkcyjne, administracja publiczna, centra biurowe i administracyjne,
 • Klienci indywidualni.

MWSnap052