E-learning

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń i odpowiadając na oczekiwania Klientów opracowaliśmy własną platformę e-learningową przeznaczoną do przeprowadzania szkoleń okresowych BHP metodą samokształcenia kierowanego online. 

E-learning BHP to nie tylko źródło wiedzy i możliwość szkolenia pracowników zgodnie z art. 15 § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia?w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także duża dawka humoru. Jako jedyna firma na rynku stworzyliśmy moduły szkoleniowe oparte na satyrycznych grafikach w myśl zasady uczyć przez zabawę.

Szkolenia okresowe BHP metodą online przeznaczone są dla: 

 • pracowników administracyjno-biurowych, 
 • pracowników inżynieryjno-technicznych 
 • osób kierujących pracownikami, 
 • pracodawców. 

MWSnap051

Zalety e-learningu:

 • nie wymaga instalacji, 
 • intuicyjna obsługa, 
 • szkolenie bez lektora i bez limitu czasowego, 
 • duża dawka humoru dzięki satyrycznym grafikom, 
 • pytania testowe po każdym module przygotowane na podstawie zawartych informacji na slajdach, 
 • załączone materiały szkoleniowe, 
 • możliwość zatrzymania szkolenia i powrotu do tego samego miejsca w dowolnym momencie, 
 • możliwość odbycia szkolenia w każdym miejscu i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, 
 • certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia wysyłane pocztą (bez dodatkowych kosztów) 

MWSnap049

Szkolenie składa się z trzech modułów:

 • Prawo pracy,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Pierwsza pomoc.

Każdy moduł kończy się testem. 

Czas na ukończenie szkolenia jest elastyczny w zależności od Państwa potrzeb. Po zaliczeniu pierwszego testu można przerwać szkolenie nie tracąc osiągniętych wyników. Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu na konto można kontynuować szkolenie.  

MWSnap050