logo
centrum prasowe

23,8 mln dni zwolnienia lekarskiego z powodu zaburzeń psychicznych – pracownicy potrzebują holistycznej opieki

2024-01-12
Magdalena Włastowska

Tylko w roku 2022 wystawiono prawie 1,3 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej. Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa pracowników, uwzględniające aspekty związane z zapewnieniem wsparcia psychologicznego, budowaniem zdrowej kultury organizacyjnej oraz promocją dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa jest korzystne nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy – wskazują eksperci W&W Consulting.

Bezpieczeństwo to narzędzie dla pracodawcy, a nie tylko prawny obowiązek

Holistyczne podejście do bezpieczeństwa pracy stanowi kluczową innowację, podkreślającą potrzebę kompleksowej opieki nad pracownikami. Chociaż wynika to oczywiście z prawnego obowiązku, to stanowi jednocześnie strategiczne narzędzie, doskonale wpisujące się w aktualne trendy HR i pełniące rolę fundamentu efektywnej organizacji. W takim podejściu bezpieczeństwo przestaje być jedynie serią przepisów i procedur, stając się integralną częścią strategii organizacyjnej. Całokształt działań związanych z bezpieczeństwem pracy obejmuje nie tylko aspekty fizyczne, takie jak eliminacja zagrożeń czy dostarczanie środków ochrony osobistej, ale również aspekty psychospołeczne.

– Wprowadzenie kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy, to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także strategiczna inwestycja w kapitał ludzki. Organizacje, które aktywnie angażują się w zapewnienie holistycznej opieki nad pracownikami, zyskują nie tylko lojalność zatrudnionych, ale również zwiększają efektywność swoich zespołów. Kompleksowość działań z zakresu bezpieczeństwa staje się kluczowym elementem w budowaniu organizacji, gdzie pracownik czuje się nie tylko bezpieczny, ale także doceniony. W takim podejściu BHP przestaje być jedynie serią przepisów i procedur, stając się integralną częścią strategii organizacyjnej – mówi Magdalena Włastowska, Ekspert ds. rozwoju biznesu W&W Consulting.

Aktualnie obok filozofii work-life balance pojawia się zbliżona, a jednak różna work-life integration. O ile ta pierwsza zakłada podział życia na dwie strefy, ta druga stawia bardziej na przenikanie się tych światów. To drugie podejście coraz częściej pojawia się w wyniku wprowadzenia pracy zdalnej i hybrydowej. Holistyczne podejście do bezpieczeństwa pracy uwzględniać powinno także aspekty związane z zapewnieniem wsparcia psychologicznego, budowaniem zdrowej kultury organizacyjnej oraz promocją dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa, które są wykorzystywane zarówno w środowisku pracy jak i w życiu prywatnym.

Bezpieczeństwo pod kontrolą

– Firmy są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP, gwarantując tym samym warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. W świetle tych kwestii, warto zaznaczyć, że Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić aż 60 tysięcy kontroli w roku 2024. To ambitny plan działań prewencyjnych, który obejmuje różnorodne podmioty, takie jak pracodawcy, przedsiębiorcy i inni uczestnicy środowiska zawodowego. Centralnie koordynowane działania PIP mają na celu skuteczne nadzorowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, zapewniając tym samym ochronę pracowników oraz zgodność z obowiązującym prawem – dodaje Magdalena Włastowska.

Kompleksowa obsługa bezpieczeństwa i higieny pracy staje się więc nieodłącznym elementem strategii HR na rok 2024. Spełnianie prawnego obowiązku to jedynie punkt wyjścia – firma, która inwestuje w BHP, inwestuje także w zrównoważony rozwój pracowników i pozytywną kulturę organizacyjną. W dobie dynamicznych zmian biznesowych, organizacje, które traktują BHP jako strategiczne narzędzie, są lepiej przygotowane do wyzwań i osiągają wyższą efektywność.

`

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media