logo
centrum prasowe

Nawet 300 000 zł dla firmy na poprawę bezpieczeństwa pracy

2024-02-21
Monika Grządziela

Już 26 lutego rozpocznie się kolejna edycja konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, skierowanego do firm, które podejmują działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy zgłaszające swoje przedsięwzięcia planowane na rok 2025 mogą otrzymać nawet do 300 000 zł wsparcia finansowego. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak redukcja zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi, czy też zmniejszanie niekorzystnego wpływu czynników ryzyka. Jak więc należy się przygotować do udziału w tym programie?

Wielu przedsiębiorców, którzy pragną rozwinąć swoją firmę, dochodzi do wniosku, że nie osiągną zwiększenia sprzedaży, produkcji lub konkurencyjności bez zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz bez eliminacji wypadków. Zmiana tego stanu rzeczy przynosi liczne korzyści, takie jak zmniejszenie kosztów związanych z absencją chorobową pracowników, optymalizacja warunków w zakładzie sprzyjająca wzrostowi efektywności oraz poprawa wizerunku jako odpowiedzialnego pracodawcy. Audyt bezpieczeństwa stanowi często pierwszy krok w identyfikacji obszarów i konkretnych elementów wymagających poprawy. Po jego przeprowadzeniu wielu pracodawców staje przed kolejnym wyzwaniem: jak pozyskać środki na realizację planów poprawy bezpieczeństwa pracowników?

– W dalszym ciągu część przedsiębiorców nie ma świadomości, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program, z którego można pozyskać środki na poprawę warunków pracy, nie tylko pieniężne. Wnioski można składać dla bardzo szerokich potrzeb, które ogólnie można zaliczyć do grupy fizycznego zabezpieczenia pracowników. Obejmuje ona zarówno bezpieczeństwo maszyn i urządzeń np. zakup urządzeń zmniejszających uciążliwość i ciężkość pracy, przez poprawę środowiska pracy obejmującą jego oświetlenie, poprawę mikroklimatu czy zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi, jak promieniowanie optyczne, ochrona przed elektrycznością, czy środkami chemicznymi i biologicznymi. Ponadto grupa ta obejmuje szeroki zakres środków ochrony indywidualnej, w jakie można wyposażyć pracowników, od pracy na wysokości po specjalistyczne środki zabezpieczające przed silną chemią – mówi Monika Grządziela, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Ważne jest precyzyjne określenie potrzeb – jeśli przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia, zaleca się skorzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów, którzy pomogą zidentyfikować te potrzeby i wspomogą w przygotowaniu wniosku. Warto podjąć te kroki, ponieważ dofinansowanie z programu ZUS może pokryć nawet do 80% kosztów konkretnych działań mających poprawić warunki pracy, wskazanych w wniosku, przy czym maksymalna kwota wsparcia wynosi aż 300 000 zł. Należy pamiętać, że ta kwota obejmuje zarówno koszty inwestycyjne, jak i doradcze. Ogólnie rzecz biorąc, wysokość dofinansowania zależy od rodzaju potrzeb firmy oraz rodzaju i liczby działań mających na celu poprawę warunków pracy w danym przedsiębiorstwie.

– Warto poważnie zastanowić się nad udziałem w programie, ponieważ może wydatnie pomóc w podniesieniu możliwości firmy. Szczególnie pomocne jest to w przypadku przedsiębiorstw, które chcą zacząć się zmieniać, ale do tej pory nie dysponowały nadmiarem funduszy oraz dla firm, które już wprowadzają zmiany, ale boją się, że mogą finansowo sobie nie poradzić. Współpracując z firmami biorącymi udział w programie i ubiegającymi się o dofinansowanie, wypracowaliśmy efektywny poziom bezpieczeństwa, który na pierwszy rzut oka trudno zmierzyć. Natomiast dzięki budowie zespołu pracowników profesjonalnie przygotowanych pod kątem bezpieczeństwa, zminimalizowaliśmy ryzyko wystąpienia wypadków oraz zyskaliśmy bezpieczne miejsca i warunki pracy, które stały się wizytówką naszych klientów – podsumowuje Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Termin składania wniosków o dofinansowanie to 26 lutego – 27 marca 2024 r. Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media