Kontakt

Zapraszamy Szanownych Państwa do kontaktu

 

W&W Consulting Sp. z o.o.

Praga 306, budynek B
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
tel./fax: + 48 22 637 10 52
biuro@wwconsulting.pl

 

Dane rejestrowe

W&W Consulting Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Kiejstuta 3
NIP: 125-140-90-81
Regon: 140757878

 

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 5.600,00 PLN,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000434686

Wyślij wiadomość

Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym RODO