Kontakt

Zapraszamy Szanownych Państwa do kontaktu

 

W&W Consulting Sp. z o.o.

Praga 306, budynek B
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
tel./fax: + 48 22 637 10 52
biuro@wwconsulting.pl

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 5.600,00 PLN,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000434686

    Wyślij wiadomość

    Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym RODO