logo
centrum prasowe

Jak zmniejszyć koszt zwolnień lekarskich? Ekspertka podpowiada

2024-02-16
Magdalena Włastowska

Holistyczne podejście do BHP w firmie. Co to w zasadzie oznacza? W skrócie to budowanie wśród pracowników kultury zaufania, otwartej komunikacji, wzajemnego szacunku i równości. Ale też krzewienie idei zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, odpowiedniej jakości snu oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami ze zdrowiem psychicznym. O tym dlaczego work-life balance jest zastępowany work-life integration i jakie wymierne korzyści przynosi – przeczytaj w artykule.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w roku 2023 z powodu reakcji na ciężki stres wystawiono niemal 477,6 tys. zwolnień lekarskich (8 mln 855 tys. dni absencji chorobowej), z powodu epizodu depresyjnego – 251,6 tys. (5 mln 137 tys. dni absencji chorobowej), a z powodu innych zaburzeń lękowych 246 tys – podał forsal.pl.

Ile kosztuje zwolnienie lekarskie

– Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – informuje Magdalena Włastowska, ekspert ds. rozwoju biznesu w firmie W&W Consulting. – W 2021 r. było to 457 tysięcy zwolnień lekarskich (8,5 mln dni absencji), a rok później – 426,3 tys. zwolnień (7,7 mln dni absencji).

Z powodu epizodu depresyjnego w 2021 r. wystawiono 243,7 tys. zwolnień (5 mln dni absencji). Rok później – odpowiednio 233 tys. i 4,7 mln dni nieobecności w pracy). Natomiast z powodu zaburzeń lękowych w 2021 r. lekarze wystawili 223,4 tys. zwolnień (4,4 mln dni absencji), a w 2022 r. – 218,8 tys. zwolnień (4,2 mln dni nieobecności).

Biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce oraz przyjmując średnią liczbę dni roboczych, w miesiącu, koszt jednego dnia roboczego, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu, można oszacować na około 202 zł. W skali całej gospodarki koszty zwolnień przekroczyły zatem 4,8 miliarda złotych.

– Warto jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty koszt może być różny i zależy od wielu czynników – wyjaśnia Magdalena Włastowska.

W przypadku pracowników wyższego szczebla, których wynagrodzenie jest znacząco wyższe od minimalnej krajowej, koszt absencji jest oczywiście wyższy. W niektórych branżach absencja jednego pracownika może powodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu firmy, co generuje dodatkowe koszty (na przykład konieczność zatrudnienia zastępcy czy przestoje w produkcji).

Dodatkowo, oprócz kosztów bezpośrednich, absencja pracowników może generować również koszty pośrednie, takie jak:


– spadek produktywności;

– wzrost stresu i niepokoju u pozostałych pracowników;

– zwiększenie rotacji pracowników, czyli wydatki związane na rekrutacje i wdrażanie nowych pracowników.

Holistyczne podejście BHP do pracownika

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa pracowników, uwzględniające aspekty związane z zapewnieniem wsparcia psychologicznego, budowaniem zdrowej kultury organizacyjnej oraz promocją dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa jest korzystne nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców, wskazują eksperci W&W ConsultingHolistyczne podejście do bezpieczeństwa pracy stanowi kluczową innowację, podkreślającą potrzebę kompleksowej opieki nad pracownikami. Chociaż wynika to oczywiście z prawnego obowiązku (na przykład artykuły 207 i 304 Kodeksu Pracy), stanowi jednocześnie strategiczne narzędzie,  wpisujące się w aktualne trendy HR i pełniące rolę fundamentu efektywnej organizacji.

W takim podejściu bezpieczeństwo przestaje być jedynie zestawem przepisów i procedur, stając się integralną częścią strategii organizacyjnej. Całokształt działań związanych z bezpieczeństwem pracy obejmuje nie tylko aspekty fizyczne, takie jak eliminacja zagrożeń czy dostarczanie środków ochrony osobistej, ale również aspekty psychospołeczne.

Chodzi na przykład o promocję zdrowej kultury organizacyjnej. Holistyczne podejście do BHP kładzie nacisk na budowanie kultury zaufania, otwartej komunikacji, szacunku i równości. Krzewienie idei zdrowego stylu życia – holistyczna opieka BHP obejmuje również propagowanie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, odpowiedniej jakości snu oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami ze zdrowiem psychicznym.

Pomoc psychologa w miejscu pracy

Wsparcie psychologiczne: pracownicy powinni mieć dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej w przypadku wypalenia zawodowego, problemów ze stresem czy innymi problemami natury psychologicznej. Pracodawcy i pracownicy powinni mieć też dostęp do szkoleń, między innymi z radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, budowania zdrowych relacji w pracy.

– Wprowadzenie kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także strategiczna inwestycja w kapitał ludzki – zwraca uwagę Magdalena Włastowska.

Organizacje, które aktywnie angażują się w zapewnienie holistycznej opieki nad pracownikami, zyskują nie tylko lojalność zatrudnionych, ale również zwiększają efektywność swoich zespołów. Kompleksowość działań z zakresu bezpieczeństwa staje się kluczowym elementem w budowaniu organizacji, gdzie pracownik czuje się nie tylko bezpieczny, lecz także doceniony.

Niedawno obok filozofii work-life balance pojawiła się zbliżona, a jednak różna work-life integration. O ile ta pierwsza zakłada podział życia na dwie strefy, ta druga stawia bardziej na przenikanie się tych światów. Stała się popularna po wprowadzeniu pracy zdalnej i hybrydowej. Celem jest znalezienie sposobu na prowadzenie życia zawodowego oraz prywatnego w sposób, który zapewnia ogólny dobrostan. Kluczem jest znalezienie równowagi, która odpowiada potrzebom człowieka oraz sprzyja szczęściu i produktywności.

Holistyczne BHP świetnie wpisuje się w ideę integracji życia zawodowego i prywatnego. Dbając o dobrostan pracownika w każdym aspekcie – fizycznym, psychicznym i społecznym – tworzy się środowisko sprzyjające równowadze i szczęściu. I to zarówno w przestrzeni zawodowej, jak i prywatnej. Przykładem mogą być szkolenia organizowane w zakładzie pracy, a obejmujące udzielanie pierwszej pomocy w typowych sytuacjach domowych, między innymi w przypadku poparzenia podczas gotowania, oparzenia słonecznego, czy zadławienia dziecka.

 

Bezpieczeństwo psychiczne pracownika pod kontrolą

– Firmy są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP, gwarantując tym samym warunki pracy zgodne z obowiązującymi wymogami – podkreśla Magdalena Włastowska. – A warto przypomnieć, że Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić w tym roku aż 60 tysięcy kontroli. Centralnie koordynowane działania PIP mają na celu egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, zapewniając tym samym ochronę pracowników. A zgodnie z artykułem 283 Kodeksu Pracy: Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 złotych.

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy staje się więc nieodłącznym elementem strategii HR na rok 2024. Spełnianie prawnego obowiązku to jedynie punkt wyjścia. Firma, która inwestuje w BHP, inwestuje także w zrównoważony rozwój pracowników i pozytywną kulturę organizacyjną. W dobie dynamicznych zmian biznesowych organizacje, które traktują BHP jako strategiczne narzędzie, są lepiej przygotowane do wyzwań i osiągają wyższą efektywność.

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media