logo
centrum prasowe

Ewakuacja festiwalu – jakie obowiązki powinien wypełnić organizator?

2022-07-04
redakcja

Corocznie w Polsce odbywają się imprezy masowe na mniejszą i większą skalę. Wg danych statystycznych w latach od 2015 do 2019 rocznie odbywało się około 214 tysięcy imprez zorganizowanych, a uczestniczyło w nich ok. 35 mln uczestników. Co prawda 2020 r. przyniósł znaczne załamanie się tendencji wzrostowych w związku z falą koronawirusa, niemniej jednak zapowiedzi tegorocznych wydarzeń świadczą o przewróceniu trendu w najbliższym czasie.

Ewakuacja jednego z największych festiwali w miniony weekend, spowodowana groźnymi warunkami atmosferycznymi, ale przede wszystkim duża ilość uczestników biorących udział w imprezach, powinna skłonić do zastanowienia nad sposobem przygotowania samej imprezy, jak i nad bezpieczeństwem jej uczestników. Za każdym razem powinniśmy zadać pytanie – czy organizator dokonał wewnętrznego przygotowania personelu do prowadzonej aktywności, czy posiada odpowiedni do spektrum zagrożeń towarzyszących imprezie personel, czy infrastruktura wykorzystywana podczas imprezy nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia?

Odpowiadając na te pytania musimy poddać analizie, czy organizator wypełnia swoje obowiązki w zakresie litery prawa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w wydarzeniu, ochronę porządku publicznego, zabezpieczenie medyczne, czy w końcu zabezpieczenie stanu technicznego użytkowanych podczas imprezy obiektów budowlanych.

Przepisy wykonawcze w zakresie wyposażenia oraz przeglądów obiektów budowlanych czy organizowania punktów pierwszej pomocy, a nawet wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dojazdów dla jednostek służb ratowniczych i policji, nastręczają wiele trudności organizatorom, a to właśnie dzięki odpowiedniemu przygotowaniu tych właśnie elementów mogą zapewnić bezpieczeństwo podczas np. dużego festiwalu.

Nieodzownym elementem w tym procesie są audyty bezpieczeństwa imprez zorganizowanych, które pozwolą rozwiać wątpliwości w zakresie wypełnienia obowiązków stawianych organizatorom tego typu aktywności. Raport z audytu bezpieczeństwa jest bazą do wprowadzenia działań zaradczych, zanim jeszcze ujawnione w procesie audytowym zagrożenia spowodują realne ryzyko utraty zdrowia lub życia osób uczestniczących zarówno ze strony organizatora, jak i zgromadzonych gości.

Liczby nie kłamią, rokrocznie 35 mln osób jest narażonych na wypadki związane z uczestnictwem w zorganizowanych imprezach masowych, a skutki takich wypadków – jak pokazuje przykład imprezy w Duisburgu, podczas której 21 osób zostało stratowanych przez tłum, a aż 342 osoby odniosły obrażenia ciała – mogą być tragiczne.

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media