logo
centrum prasowe

Energetyka w centrum uwagi – co z bezpieczeństwem pracy w tym sektorze?

2023-12-20
Łukasz Wawrzyniak

Sektor energetyczny jest nieustannie rozwijającym się obszarem, który staje przed wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska, innowacjami technologicznymi i zapewnieniem stabilności dostaw energii dla społeczeństwa w akceptowanej cenie. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze energetycznym, zwłaszcza podczas eksploatacji, konserwacji i budowy instalacji energetycznych, które mogą być narażone na różne zagrożenia, jest niezmiernie dużym wyzwaniem i w dobie zmian charakterystyki sektora energetycznego staje się palącym problemem.

Modernizacja i budowa sieci energetycznych, rozwój magazynów energii oraz konserwacja istniejących infrastruktur w obliczu nagłych zmian pogodowych stawiają przed ekspertami BHP liczne wyzwania do przyjęcia i rozwiązania.

Najczęściej w zakresie bezpieczeństwa sektora dotyka nas użytkowników bezpośredni dostęp do energii przekazywanej napowietrznymi sieciami energetycznymi. W okresie zimowym częstym zjawiskiem jest brak dostępu do prądu przez gospodarstwa domowe, z uwagi na liczne zerwania linii, które następują na skutek silnych wiatrów czy obfitych opadów gęstego i mokrego śniegu. Pracownicy techniczni powinni być w takich przypadkach wyposażeni w procedury kryzysowe na wypadek konieczności podjęcia działań w warunkach zagrożenia, którymi najczęściej są obniżone temperatury, prace na podnośnikach koszowych, których ustabilizowanie na nieznanym terenie może być ryzykowne. Chodzi tu również o prace przy użyciu pilarek do drewna, gdzie niejednokrotnie pracownicy są narażeni na skaleczenia, odbicia, ale także sprężynowanie odcinanych fragmentów drzew – mówi Łukasz Wawrzyniak, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy w sektorze energetycznym W&W Consulting.

Bezpieczeństwo pracy w sektorze energetycznym, szczególnie w obszarze źródeł odnawialnych energii, takich jak farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe, jest niezmiernie istotne. W Polsce dominują farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.

W zakresie farm fotowoltaicznych pojawiają się ryzyka przepięcia sieci, zapalenia się falowników, czy też z dostępem do farm w warunkach zimowych. – Aby zapobiegać takim ryzykom, pracownicy powinni być szkoleni z zakresu wykonywanych prac energetycznych, czyli posiadać niezbędne uprawnienia, sprzęt elektroizolacyjny, ale także znać obsługę sprzętu gaśniczego i zasad jego użycia w zależności od urządzenia energetycznego, które będzie podlegało gaszeniu – dodaje Łukasz Wawrzyniak,

W przypadku farm wiatrowych dużym zagrożeniem dla obsługujących te instalacje są platformy prądu stałego DC, dostęp do turbin czy łopat wiatraka. Tutaj również główne zagrożenia można niwelować za pomocą wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, szkolenie pracowników z postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z koniecznością ewakuacji.

Warto w tym momencie wspomnieć, że nową gałęzią sektora energetycznego w Polsce staną się już za moment farmy wiatrowe na morzu, gdzie mnogość zagrożeń przekładała się na ilość wypadków, które branża zanotowała na świecie. – Pomimo wielu dobrych praktyk, doświadczenia i zaangażowania wielu podmiotów z branży oil&gas, tylko w latach od 2008 do 2013 rocznie ulegało wypadkowym w tej branży 141 osób. Szerokie spektrum ryzyk związanych z operacjami podnoszenia, transportem lądowym i morskim, pracami na wysokości oraz utrzymaniem infrastruktury energetycznej, może wpływać na utratę koncentracji przez pracowników, niską jakość snu lub wyziębienie, co w konsekwencji prowadzi do wielu niebezpiecznych sytuacji – wylicza Ekspert.

Sektor energetyczny obejmuje również elektrownie jądrowe, gdzie klasyfikacja zagrożeń może być złożona i mieć długofalowe konsekwencje nie tylko dla ludzi, ale także dla środowiska. Właściwie przeszkolony personel, skuteczne procedury kryzysowe oraz wykorzystanie najnowszych technologii stanowią jedynie część kompleksowego systemu bezpieczeństwa. W przypadku elektrowni jądrowych, zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa jest niezbędne dla minimalizacji ryzyka awarii i ochrony zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego.

Jak zarządzać w takim razie bezpieczeństwem w sektorze energetycznym?

– Rozwiązaniem w tej sytuacji może okazać się zrozumienie, jakie procesy pracy towarzyszą sektorowi i jakie rodzaje zagrożeń powstają podczas tych procesów. Dzięki podejściu do problemu poprzez audyt kompleksowy, mamy możliwość określenia środków zaradczych i planu wdrożenia mechanizmów kontrolujących, minimalizujących ryzyko. Podejście do problemu przez określenie kategoryzacji priorytetów działania adekwatnych do skali zagrożeń, może okazać się strzałem w dziesiątkę, co doprowadzi do uniknięcia wypadków – podsumowuje Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy w sektorze energetycznym W&W Consulting.

Według  Benjamin K. Sovacool w latach 1907-2007 wydarzyło się 279 dużych wypadków w energetyce które doprowadziły do ponad 182 tys. zgonów i zniszczenia infrastruktury o wartości 41 bilionów dolarów US.

W kontekście szerokiego spektrum bezpieczeństwa w sektorze energetycznym istotne są zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza, które jest generowane przez spalanie biomasy oraz paliw kopalnych. Jest to czynnik, który przyczynia się do aż 4,21 miliona zgonów rocznie na całym świecie, a także może mieć istotny wpływ na zmiany klimatyczne, które obecnie obserwujemy na naszych oczach. Dlatego też, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego, konieczne jest dążenie do alternatywnych, bardziej ekologicznych źródeł energii oraz stosowanie efektywnych technologii oczyszczania spalin.

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.
W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży

Social Media