Dodatkowe wyposażenie dla pracowników, również na home office. Firmy mają 6 miesięcy