Szkolenia PPOŻ.

Szkolenie z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej ma na celu ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zaznajomienia pracowników szkolenia z nowymi przepisami oraz rozwiązaniami techniczno?organizacyjnymi. Celem szczegółowym szkolenia jest zbudowanie w uczestnikach świadomości o istniejących zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać w życiu codziennym.

Program szkolenia zawiera m.in.:

 • definicję wybuchu i spalania, oraz różnice między tymi zjawiskami,
 • prawidłowe zachowanie w strefach zagrożonych wybuchem,
 • łamanie zasad i przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • skutki łamania zasad bezpieczeństwa ppoż.,
 • systemy gaśnicze,
 • rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego zastosowanie,
 • podsumowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa pożarowego występujących na stacji paliw,
 • zasady praktycznej ewakuacji, 
 • zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy połączone z praktyczną częścią, polegającą na przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo?oddechowej przy pomocy fantoma.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej, do których należą:

 • szkolenie wstępne ppoż,
 • szkolenie okresowe ppoż,
 • sporządzenie instrukcji pożarowej,
 • uzgodnienia i opiniowanie projektów budowlanych,
 • oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi,
 • wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • ćwiczenia z ewakuacji budynku.