Szkolenia dedykowane

SZKOLENIA PPOŻ Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA

Zakres szkolenia:
Szkolenie składa się z dwóch etapów. Część pierwsza szkolenia obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wersji teoretycznej, natomiast część druga obejmuje aspekt praktyczny.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oceny zagrożeń związanych z zagrożeniem pożarowym, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, postępowania w razie pożaru i wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, prawidłowego przeprowadzenia ewakuacji.
Dodatkowo, szkolenie wzbogacone jest o aspekt praktyczny ? ćwiczenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej.

Ćwiczenia mają na celu zdobycie:

 • umiejętności odnalezienia sprzętu gaśniczego oraz sprawnej ewakuacji w momencie wystąpienia zagrożenia. Do tego celu wykorzystany zostanie zadymiony namiot (tunel), 
 • umiejętność bezpiecznego i sprawnego posługiwania się środkami gaśniczymi przy użyciu symulatora pożaru.

 

SZKOLENIA DLA OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Szkolenia dla operatorów wózków widłowych ? ?Obsługa wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli? realizujemy na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r., w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
Nasi wykładowcy posiadają udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy i obsługi wózków, ukończone kursy operatorów wózków widłowych oraz spełniają wszystkie wymagania zgodne z rozporządzeniami dotyczącymi prowadzenia ośrodków szkoleniowych oraz zatrudnienia kadry dydaktycznej.

Czas trwania szkolenia:

 • 44 godziny wykładów wiedzy teoretycznej i 15 godzin zajęć praktycznych (dla grupy 3 osobowej).

Program szkolenia:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych, 
 • budowa wózka, 
 • czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, 
 • czynności kierowcy w czasie pracy wózkami, 
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 
 • wiadomości z zakresu BHP, 
 • wiadomości o dozorze technicznym, 
 • informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,
 • praktyczna nauka jazdy oraz bezpieczna wymiana butli.

 

 SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAC NA WYSOKOŚCI

W pakiecie szkoleń dedykowanych polecamy szkolenia z zakresu prac na wysokości, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania takich zadań w sposób bezpieczny.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu świadomości dotyczącej:

 • nabycia umiejętności identyfikowania oraz oceny zagrożeń w pracy na wysokości,
 • nabycia umiejętności posługiwania się sprzętem przeznaczonym do prac na wysokości, 
 • nabycia umiejętności bezpiecznej organizacji pracy na wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem asekuracji, 
 • nabycia praktycznych umiejętności wykorzystywanych podczas wykonywania prac na wysokości.

Program szkolenia zawiera m.in.:

ETAP I ? część teoretyczna

 • wymagania prawne dotyczące wykonywania prac na wysokości,
 • stosowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • zabezpieczenia techniczne, zasady asekuracji.

ETAP II ? część praktyczna

 • prawidłowe i nieprawidłowe korzystanie ze środków ochrony indywidualnej,
 • przechowywanie środków ochrony indywidualnej,
 • korzystanie z technicznych zabezpieczeń,
 • prezentacja środków ochrony indywidualnej.

ETAP III ? praktyczne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w razie upadku z wysokości