Symulator pożarów

Zakres szkolenia:

Szkolenie składa się z dwóch etapów. Część pierwsza szkolenia obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wersji teoretycznej, natomiast część druga obejmuje aspekt praktyczny.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oceny zagrożeń związanych z zagrożeniem pożarowym, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, postępowania w razie pożaru i wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, prawidłowego przeprowadzenia ewakuacji.

Dodatkowo, szkolenie wzbogacone jest o aspekt praktyczny ? ćwiczenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej.

Ćwiczenia mają na celu zdobycie:

  • umiejętności odnalezienia sprzętu gaśniczego oraz sprawnej ewakuacji w momencie wystąpienia zagrożenia. Do tego celu wykorzystany zostanie zadymiony namiot (tunel),
  • umiejętność bezpiecznego i sprawnego posługiwania się środkami gaśniczymi przy użyciu symulatora pożaru.

symulator3-wer1. symulator1-wer.1 symulator2-wer.1