RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest W&W Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa (dalej W&W Consulting).

2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@wwconsulting.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

Inspektor Ochrony Danych

W&W Consulting Sp. z o.o.

ul. Grochowska 306/308, Praga 306, 03-840 Warszawa

3. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

– realizacji umowy/zlecenia,

– archiwizacji,

– udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

– niezbędność do realizacji zlecenia,

– niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

– sprostowania danych,

– żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

– przeniesienia Państwa danych osobowych.

8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez W&W Consulting, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W&W Consulting nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do sekretariatu W&W Consulting: dane@wwconsulting.pl.