Przeglądy sprzętu PPOŻ.

Sprawny sprzęt gaśniczy pozwala gasić pożar w zarodku i nie dopuszcza do dalszego rozprzestrzenienia się pożaru. Aby zapewnić Państwu sprawny i działający sprzęt gaśniczy, nasi pracownicy działu konserwacji dokonują przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego i badań sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przegląd gaśnic obejmuje:

 • transport sprzętu,
 • wzruszenie proszku gaśniczego,
 • sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku,
 • drobne naprawy,
 • zastępczy sprzęt gaśniczy na czas konserwacji.

Badanie ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej przy użyciu specjalistycznego certyfikowanego sprzętu, obejmuje:

 • przeprowadzenie próby ciśnieniowej węży hydrantowych,
 • oraz legalizację zbiorników ? gaśnic UDT,

Po wykonanym przeglądzie nasza firma wystawia protokół na wykonane usługi.

Pracownicy naszej firmy wykonujący przeglądy posiadają uprawnienia do wykonywania przeglądów, m.in.:

 • stanu technicznego,
 • podręcznego sprzętu gaśniczego i agregatów gaśniczych,
 • hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • oraz węży pożarniczych znajdujących się w zakładach pracy i obiektach,
 • a także do dokonywania napraw w zakresie ustalonym przez producentów sprzętu produkowanego w Polsce, oraz niezbędny specjalistyczny sprzęt służący do wykonywania wyżej wymienionych czynności.

Nasza firma może pochwalić się 100% skutecznością użycia konserwowanego podręcznego sprzętu gaśniczego, co oznacza, iż w przypadku zagrożenia nasz sprzęt zawsze zadziała.