Doradztwo w zakresie prawa pracy

W związku z bogatym doświadczeniem na rynku pracy oraz rozległą wiedzą naszych profesjonalistów, zawsze skrupulatnie przygotowujemy się do wszystkich szkoleń gwarantując przystępne przekazywanie informacji. Priorytetem jest dla nas promocja kultury bezpieczeństwa pracodawców i pracowników na najwyższym poziomie. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oprócz podstawowych usług oferujemy także najwyższą jakość doradztwa oraz konsultacji w zakresie Prawa pracy.

W zakresie Prawa Pracy nasza firma proponuje doradztwo oraz konsultacje na temat:

  • czasu pracy, 
  • zawierania i rozwiązywania umów o pracę, 
  • urlopów pracowniczych, 
  • wynagrodzenia za pracę dla pracowników, 
  • stosowania nagród i kar,
  • regulaminu pracy, 
  • regulaminu wynagradzania, 
  • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 
  • doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych, 
  • oraz innych tematów związanych z prawem pracy.