Ćwiczenia ewakuacyjne

Korzystając z doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, nasza Firma zapewni kompleksowe przeprowadzenie próbnej ewakuacji, wraz z opracowaniem konspektu z ćwiczeń ewakuacji i postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru. Zawiadomimy również Komendanta Miejskiego/ Powiatowego PSP o planowanym terminie ewakuacji.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami (z wyjątkiem budynków mieszkalnych), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Podczas ćwiczenia wykorzystujemy dym pozoracyjny, który realistycznie odzwierciedla warunki zadymienia takie jak podczas pożaru, pozwalając na skuteczne sprawdzenie reakcji osób w budynku, systemu alarmowania i przyjętych procedur ewakuacyjnych.

Celem próbnej ewakuacji jest:

  • sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji, w tym reakcji na alarm pożarowy,
  • doskonalenie procedur ewakuacji, w tym zapoznanie z kierunkami ewakuacji i zasadami zachowania się,
  • zminimalizowanie możliwości wystąpienia paniki i jej skutków,
  • zmierzenie czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby w nim się znajdujące,
  • weryfikacja opracowanych zasad postępowania na wypadek pożaru.

Po wykonanych ćwiczeniach, wspólnie z udziałem Klienta wykonujemy konspekt, który zawiera wnioski dotyczące sprawności ewakuacji, przygotowania personelu oraz sprawności alarmowania, jak również nieprawidłowości zauważone podczas działań.