Potrzebujesz pomocy?

Napisz do nas wiadomość lub zadzwoń

Dane rejestrowe
CENTRUM PRASOWE
SOCIAL MEDIA
Dane rejestrowe
W&W Consulting Sp. z o.o.
ul. Grochowska 306/308
03-840 Warszawa
NIP: 125-140-90-81
Regon: 140757878
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 5.600,00 PLN, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000434686